تازه های کتابخانه

شهید عزیز

 • نویسنده: مصیب معصومیان، صادق کیان‌نژاد امیری
 • ناشر: انتشارات شهید کاظمی
 • سال نشر: 1396
 • موضوع: ;رادمهر محمود 1359 - 1395

طلاق، چرایی و چگونگی

 • نویسنده: عباس پسندیده
 • ناشر: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر
 • سال نشر: 1395
 • موضوع: ; طلاق

باد و کاه

 • نویسنده: محمدرضا بایرامی
 • ناشر: کتاب نیستان
 • سال نشر: 1396
 • موضوع: ; داستان‌های فارسی -- قرن 14

گلدوزی به روش برزیلی

 • نویسنده: مولف فرزانه حاجی‌حسینی
 • ناشر: سپهر اندیشه
 • سال نشر: 1390
 • موضوع: ; گلدوزی -- راهنمای آموزشی

تبسم شیرین عشق

 • نویسنده: اختر بیجاد (رها)
 • ناشر: پیکان
 • سال نشر: ‏‫1393‬
 • موضوع: ; داستان‌های فارسی -- قرن 14

از حاج‌ابراهیم تا خان‌طومان

 • نویسنده: به روایت سیدعبدالرضا هاشمی‌ارسنجانی؛[حمایت‌کننده] موسسه سرلشکر شهید حاج‌احمد کاظمی
 • ناشر: انتشارات شهید کاظمی
 • سال نشر: 1396
 • موضوع: ;هاشمی ارسنجانی سیدعبدالرضا 1356 -‎ -- خاطرات

چه چیز به چه کس می‌رسد؟ چرا؟

 • نویسنده: الوین راث؛ترجمه ی محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
 • ناشر: نشر مرکز
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: مترجم: الحسینی, مترجم: رنجبر
 • موضوع: ; اقتصاد

رفیق مثل رسول

 • نویسنده: به کوشش شهلا پناهی
 • ناشر: انتشارات شهید کاظمی
 • سال نشر: 1396
 • موضوع: ;خلیلی محمدحسن 1365 - 1392

ک‍ل‍ود س‍ی‍م‍ون‌

 • نویسنده: ج‍ورج‌‌ج‍ی‌. ل‍ن‍ارد؛مترجم فرزانه طاهری
 • ناشر: انتشارات ماهی
 • سال نشر: 1384
 • مترجم: مترجم: طاهری
 • موضوع: ;س‍ی‍م‍ون‌ کلود 1913 - 2005م. -- نقد و تفسیر

پژوهشی درباره امام مهدی (عج)

 • نویسنده: سیدمحمدباقر صدر؛مترجم سیدابوالقاسم حسینی(ژرفا), ؛ [برای] پژوهشگاه تخصصی شهید صدر.
 • ناشر: دار الصدر
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: مترجم: حسینی‌ (ژرفا)
 • موضوع: ;م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ (عج) ام‍ام‌ دوازده‍م‌ 255ق‌ -